Yönetim

 

Prof.Dr.Elif APOHAN
Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Memet VAROL
Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Erçin OKSAL
Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Nelihan KARATAŞ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreteri