Enstitü Kurulu

Prof.Dr. Elif APOHAN
Başkan

Prof.Dr.Hüseyin KARLIDAĞ
Üye
Prof.Dr Hikmet Murat SİPAHİOĞLU
Üye
Doç. Dr. Memet VAROL
Üye
Prof.Dr.Hakan YILDIRIM
Üye
Dr.Öğr.Üyesi Erçin OKSAL
Üye