Enstitü Yönetim Kurulu

Prof.Dr.Elif APOHAN
Başkan

Prof.Dr.Bayram Murat ASMA
Üye
Prof.Dr.Hüseyin KARLIDAĞ
Üye
Prof.Dr.Hikmet Murat SİPAHİOĞLU
Üye
Doç. Dr. Memet VAROL
Üye
Dr.Öğr.Üyesi Erçin OKSAL
Üye

Doç.Dr. Memet VAROL
Üye
Prof.Dr.Hakan YILDIRIM
Üye