Su Ürünleri Ana Bilim Dalı

Doç.Dr.Memet VAROL
Ana Bilim Dalı Başkanı