Enstitü Kurulu

Prof.Dr. Elif APOHAN
Başkan

Prof.Dr.Hüseyin KARLIDAĞ
Üye
Prof.Dr Hikmet Murat SİPAHİOĞLU
Üye
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet KEÇECİ
Üye
Prof.Dr.Hakan YILDIRIM
Üye
Dr.Öğr.Üyesi Önder OTLU
Üye