Enstitü Yönetim Kurulu

Prof.Dr.Elif APOHAN
Başkan

Prof.Dr.Bayram Murat ASMA
Üye
Prof.Dr.Hüseyin KARLIDAĞ
Üye
Prof.Dr.Hikmet Murat SİPAHİOĞLU
Üye
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet KEÇECİ
Üye