Yönetim

Prof.Dr.Elif APOHAN
Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet KEÇECİ
Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Önder OTLU
Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Neslihan KARATAŞ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreteri