Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Lisansüstü Eğitim Enstitümüzde KYS İç Denetimi gerçekleştirildi

Lisansüstü Eğitim Enstitümüzün misyonu, araştıran ve üreten akademik kadro gücüyle, bilimsel yaklaşımı benimseyen, ülke ve dünya sorunlarını tanımlayabilen ve bunlara çözüm üretebilen, ülkemizin istikbali ve istikrarı için bilim üretmeyi görev edinmiş, dünyadaki gelişmeleri iyi tanıyan, geleceğe yönelik sorunlar ve talepleri tahlil eden, teknolojiyi kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, etik değerlere saygılı, evrensel bilime katkı yapabilme yeterliliğine sahip lisansüstü düzeyde araştırmacı ve bilim insanı yetiştirmektir.

Bu kapsamda, üniversitemizde Yükseköğretimde kalite güvence çalışmaları 07 Haziran 2021 – 18 Haziran 2021 tarihleri arasında akademik ve idari birimlerin eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve toplumsal katkı süreçleri çerçevesinde İç Tetkikler gerçekleştirilmektedir.

Lisansüstü Eğitim Enstitümüz’de 17 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen iç tetkik çalışmalarına Enstitü müdürümüz, müdür yardımcılarımız, Enstütü sekreterimiz ve idari personelimiz katılım sağlamıştır.

TR