Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Vizyon-Misyon

Vizyonumuz

Ülkemizin, milletimizin ve coğrafyamızın beklentileri ve hedefleri doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar ile ülkemizin sayılı üniversitelerinden birisi olmak için ulusal ve uluslararası bilim arenasında yer alabilen akademisyenleri yetiştiren ve tercih edilen lider bir kurum olmayı amaçlamıştır.

Misyonumuz

Araştıran ve üreten akademik kadro gücüyle, bilimsel yaklaşımı benimseyen, ülke ve dünya sorunlarını tanımlayabilen ve bunlara çözüm üretebilen, ülkemizin istikbali ve istikrarı için bilim üretmeyi görev edinmiş, dünyadaki gelişmeleri iyi tanıyan, geleceğe yönelik sorunlar ve talepleri tahlil eden, teknolojiyi kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, etik değerlere saygılı, evrensel bilime katkı yapabilme yeterliliğine sahip lisansüstü düzeyde araştırmacı ve bilim insanı yetiştirmektir.

TR