Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Form ve Dökümanlar

Kesin-Kayıt-Dilekçesi

Salgın, Afet Ek Süre Talep Dilekçesi

FR-29 Akademik ve İdari Birimler Arşiv Kayıt ve Takip Formu

Dönem Dersleri Bildirim Formu

Kayıt Dondurma Talep Formu

Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi

YÖK TEZ Erişim Kısıtlama Talep Formu

İkinci Tez Danışmanı Öneri Formu

Yüksek Lisans Form ve Dökümanları

Seminer Duyurusu

Seminer Değerlendirme Tutanağı

Tez Konusu Öneri Formu

Tez-Savunulabilir-Danışman-Raporu-Formu

Orijinallik Bildirim Formu

Yüksek-Lisans-Tez-Savunma-Jüri-Öneri-Formu

Tez Savunma Duyurusu

Lisansüstü Tez Değerlendirme Sınav Tutanağı

Lisansüstü Tez Değerlendirme Kişisel Rapor

Lisansüstü Tez Başlığı Değiştirme Tutanağı

İlişik Kesme Formu

Lisansüstü Ders Kayıt Formu

Lisansüstü Ders Kayıt Ekle Çıkar Formu

Özel Öğrenci Formu 

Ders Açma Dilekçesi 

Doktora Form ve Dökümanları

Seminer Duyurusu

Seminer Değerlendirme Tutanağı

Doktora-Yeterlik-Sınavı-Jüri-Öneri-Formu

Doktora Yeterlik Jürisi Sınav Tutanağı

Doktora Tez İzleme Komitesi Oluşturma Formu

Tez Konusu Öneri Formu

Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı

Doktora Tez İzleme Komitesi Tutanağı

Tez-Savunulabilir-Danışman-Raporu-Formu

Orijinallik Bildirim Formu

Doktora Tez Savunma Jüri Öneri Formu

Tez Savunma Duyurusu

Lisansüstü Tez Değerlendirme Sınav Tutanağı

Lisansüstü Tez Değerlendirme Kişisel Rapor

Lisansüstü Tez Başlığı Değiştirme Tutanağı

İlişik Kesme Formu

Lisansüstü Ders Kayıt Formu

Lisansüstü Ders Kayıt Ekle Çıkar Formu

 
 

 

 

TR