Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Tarihçe

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; 18.05.2018 tarihli, 30425 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. Maddesine göre kurulmuştur.

TR