Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Tez Savunma Sonrası İşlemler

Tez Savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrencinin mezuniyet işlemleri için, Enstitüye teslim edilecek basılı ve elektronik nüshaların ekinde, savunma sınavı sonrasında tez çalışmasında yapılmış muhtemel değişiklikleri içeren tezin son hali, intihal programından alınacak ikinci bir Orjinallik Raporu, Orijinallik Bildirim Formu ile birlikte gönderilir.

Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. Tez ile birlikte lisansüstü tezinin basılmış halinin bir kopyası elektronik ortamda (CD, DVD vb.) Enstitüye teslim edilmelidir.

Tez teslim edilmeden önce, Tez veri giriş formu güncellenmelidir. Tez veri giriş formu, tezin eser adı, yazar adı, referans numarası ve diğer bibliyografik bilgilerini içeren ve (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi) adresinde bulunan belgedir. Formu güncellemek için e-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak sisteme üye girişi yapılmalıdır.

Formun doldurma işlemi tamamlanarak “Kaydet” kutucuğu tıklandığında, sistem tarafından “Referans Numarası” üretilmektedir. Ulusal Tez Merkezinde yapılacak düzenleme ve kontrollerde, tez veri giriş formu üzerinde bulunan referans numarası dikkate alınmaktadır. Hazırlanan Pdf dosyaları, tezin enstitü tarafından onaylanan kopyası ile aynı olmalıdır. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır. Tezin tam metnini içeren dosya, sıkıştırılmamış ve şifresiz olmalıdır. Elektronik ortamdaki dosya (Pdf) adı, referans numarası ile aynı olmalıdır.

TR