Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mehtap DÜZ
Başkan

Prof. Dr. Kadir KARAKUŞ
Üye
Prof.Dr. Alaadin POLAT
Üye
Prof. Dr. Ülkü YILMAZ
Üye
Dr. Öğretim Üyesi Soner KIZILOLUK
Üye

TR