Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Memet VAROL
Başkan

Prof.Dr.Bayram Murat ASMA
Üye
Doç.Dr. Özlem ALTUNTAŞ
Üye
Prof.Dr.Hikmet Murat SİPAHİOĞLU
Üye
Dr. Öğretim Üyesi Soner KIZILOLUK
Üye
Dr. Öğretim Üyesi Osman UYSAL
Üye

TR