Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Memet VAROL
Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Osman UYSAL
Müdür Yardımcısı ( Üye)

Prof. Dr. Hikmet Murat SİPAHİOĞLU
(ABD Başkanı Üye)
Prof. Dr. Hüseyin KARLIDAĞ
(ABD Başkanı Üye)

TR