Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ülkü YILMAZ
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Aziz AKSOY
Öğretim Üyesi

aziz.aksoy@ozal.edu.tr

Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Harun KAYA
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AKBULUT
Öğretim Üyesi

ekrem.akbulut@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 - 1023

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gülseren IRMAK
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Tankut ATEŞ
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Aydan AKSOĞAN KORKMAZ
Öğretim Üyesi
TR