Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Zootekni Anabilim Dalı

Prof. Dr. Fatih AKDEMİR
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Kadir KARAKUŞ
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Müzeyyen KUTLUCA KORKMAZ
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Semiramis KARLIDAĞ
Öğretim Üyesi
TR