Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Prof. Dr. Süleyman Serdar KARACA
Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Metehan KÜÇÜKER
Dr. Öğr. Üyesi Emine KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞİT
TR