Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Finansal Ekonometri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Süleyman Serdar KARACA
Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA
Doç. Dr. Özge KORKMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞİT
TR