Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bitki Koruma ABD. DR

Bitki Koruma Anabilim Dalı 2015 yılında kurulmuş olup, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı Fitopatoloji ve Entomoloji bilim dallarında lisansüstü eğitim vermektedir. Her yıl güz ve bahar yarıyıllarında adı geçen bilim dalları tarafından bildirilen kontenjanlara Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından belirlenen kabul ve kayıt koşullarına uygun olarak yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınmaktadır.

Bitki Koruma Anabilim dalında yürütülen tezli yüksek lisans ve doktora programlarının amacı; lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin, Bitki Koruma Anabilim dalı ve alt bilim dalları ile ilgili bilimsel araştırma yeteneklerini geliştirmek, bilgi birikimlerini arttırmak, bilgi erişimi, değerlendirmesi ve yorumlaması yeteneklerini kazandırmaktır.

Lisansüstü eğitim programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, özel sektörün yanısıra, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitüleri, Karantina Müdürlükleri ve İl Müdürlüklerinde Bakanlığın belirlediği koşulları yerine getirdikleri takdirde görev alabilmektedir.

TR