Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Enstitü Müdür Yardımcıları

Dr.Öğr. Üyesi Soner KIZILOLUK
Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı
TR