Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Mehtap DÜZ Başkan
Prof. Dr. Süleyman Serdar KARACA Üye
Prof. Dr. Ergin DOĞAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÖZYALIN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Serhat AKSUNGUR Üye
TR